torsdag 6 oktober 2011

Baby album

Ett baby album jag gjorde till min aldeles nyfödda systerson Lucas.
Jag började med fyra kuvert sidor och tillsatte olika utfällbara flikar och fickor och fick tillslut så mycket utrymme i albumet att alla tags och notelappar inte fyllde upp hela. :) Det innebär ju att dom kan sätta in mycket fotografier och jag kan göra fler tags om dom kommer på något med dom vill dokumentera.
Den enda dekorationen i albumet är ett par rubons och den lilla blingdekorationen på bilden längst ner. Jag gjorde så så att albumet inte skulle bli alldeles för tjockt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar